Späť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Vítame vás na ipus4family.eu a sme radi, že používate náš portál! Na ochranu vašich osobných údajov kladieme veľký dôraz a na tomto mieste by sme vás radi informovali o spôsobe a rozsahu získavania, šírenia a použitia osobných údajov v súvislosti s používaním nášho portálu.

S vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne v zmysle platných ustanovení na ochranu údajov Spolkového zákona na ochranu údajov (BDSG) a v zmysle tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov. Nezverejňujeme ich, ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Upozorňujeme na to, že prenos dát na internete (napr. pri e-mailovej komunikácii) môže vykazovať bezpečnostné nedostatky. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích strán žiaľ nie je možná.

Kontaktné údaje zverejnené v rámci informačnej povinnosti nesmú byť použité tretími stranami na preposielanie informačných materiálov a reklám, pokiaľ neboli výslovne vyžiadané. V prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr. prostredníctvom spamu si vyhradzujeme právo na právne kroky.

1. Informácie, ktoré získavame

1.1. Osobné údaje

Navštívením webstránky ipus4family.eu sa u nás neukladajú žiadne vaše osobné údaje.

1.2. Protokolové údaje

Pri každej návšteve nášho portálu a pri každom zavolaní súboru zbiera náš server o týchto procesoch protokolové informácie (napr. typ prehliadača, dátum a čas zavolania). Tieto informácie nepatra medzi osobné údaje. Nie je pre nás preto možné priradiť zaznamenané údaje ku konkrétnej osobe.

Všetky tieto údaje vyhodnocujeme výlučne na štatistické účely a za účelom rozpoznávania neplatných odkazov a programových chýb. Neposkytujeme tieto údaje tretím stranám. Neprepájame ich s inými údajmi. Navyše, po štatistickom vyhodnotení sa tieto údaje pravidelne každý týždeň vymazávajú.

1.3. Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré stránky navštívené cez prehliadač ukladajú v počítači používateľa, aby mohli informácie o používateľovi poskytnúť serveru aj pri budúcej návšteve.

Tento portál používa dva druhy cookies:

  • Dočasné cookies: aby sa zjednodušila navigácia na stránke, používajú sa session-cookies. Tieto cookies ukladajú náhodne vygenerované jednoznačné identifikačné číslo, takzvané session-ID a po ukončení relácie ich platnosť automaticky vyprší.
  • Trvalé cookies: platnosť týchto súborov vyprší automaticky po 30 dňoch, môžu byť však zmazané aj tak, že sa používateľ odhlási.

Popri tom sa ukladajú aj nastavenia používateľa, ako výber jazyka, nastavenia rozpoznávania reči a identifikačné meno používateľa, s cieľom zjednodušiť vám používanie portálu.

Používanie cookies môžete zakázať buď cielene pre tento portál, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Informácie o tomto nájdete na stránkach jednotlivých internetových prehliadačov.

1.4. Google-Analytics

Tento portál využíva Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics používa cookies, t.j. dátové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie tohto portálu.

Informácie o vašom používaní tohto portálu získané cez cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Nakoľko sme aktivovali anonymizáciu IP-adries, Google vašu IP-adresu v rámci štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o založení Európskeho hospodárskeho priestoru najprv skráti.

Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša plná IP-adresa a až tam sa skracuje. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania portálu a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním portálu jeho prevádzkovateľovi. Vašu IP-adresu, ktorú internetový prehliadač poskytne v rámci Google Analytics, spoločnosť Google nespája s inými údajmi.

Ukladanie cookies môžete zakázať v príslušných nastaveniach vášho internetového prehliadača; upozorňujeme však na to, že po tomto zákaze nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tohto portálu. Môžete tiež zakázať, aby spoločnosť Google získavala údaje z cookies, ktoré sa viažu na vaše používanie portálu (vrátane vašej IP-adresy), ako aj ich spracovávanie spoločnosťou Google a to tak, že si na nasledovnej adrese stiahnete a nainštalujete dostupné doplnky pre váš internetový prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. Zmeny

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže príležitostne zmeniť. Všetky zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke.

3. Platnosť nemeckého znenia

Upozorňujeme, že v prípade pochybností platí znenie nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov v nemeckom jazyku.

4. Kontakt

Ak máte otázku, na ktorú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, obráťte sa prosím e-mailom na nasledovnú kontaktnú adresu: info@ipus4family.eu

Dátum poslednej aktualizácie: 28. februára 2017

Nahor