Към съдържанието

Интернет порнография – какви са възможните рискове от честа употреба?

Порнографските материали в интернет днес са анонимни, неограничени и достъпни в целия им спектър. 1 Същевременно придобиването на порнографски снимки и филми благодарение на интернет разбираемо е станало лесно и отчасти безплатно. Последствията от прекомерна консумация все по-интензивно се изследват научно от различни специализирани направления (като сексология, психология на развитието, въздействия на медиите). Наред с феномена зависимост от ползване на порнографски материали в интернет се проучват и други проблематики (напр. ползване на нелегални материали, развитие на толерантност по отношение на сексуалното насилие и отрицателни влияния върху способността за създаване на връзки и за обвързване). 2 Голяма част от изследванията и дискусиите относно рисковете и опасностите при това касае младежите, тъй като в тази възраст „(…) се формират сексуални предпочитания и потребности“ 3 , мозъкът е в процес на развитие и се формират структури.

Заедно с онлайн - игрите, сексуалните предложения онлайн изглежда притежават извънредно висок потенциал за пристрастяване 4 Удаде се да бъде доказано, че особено интензивното в даден период ползване на сексуални предложения онлайн, статистически значително повишава вероятността, една година по-късно да се развие зависимост. 5 Потенциалът за развиване на зависимост от интернет порнография се свързва с отделянето на допамин и с активизирането на центровете на удоволствието в мозъка. Погледнато от гледна точка на педагогическата психология са включени различни механизми. Заучаваме особено добре, когато е налице обвързване с емоции (в случая: възбуда, оргазъм), когато се намираме в уязвим период (напр. пубертета) и, когато става въпрос за първите изживявания от сексуално естество. 6 В този период значението на въздействието в младежка възраст изпъква особено отчетливо. Ако разглеждането напр. на снимки с порнографско съдържание предизвиква силни положителни емоции (виж и гореописаното отделяне на допамин), то те, приемани като награда, могат да доведат до по-интензивно действие, т.е. до по-честа консумация. Освен това повтарящата се връзка между една първоначално незаредена сексуално възбуда (напр. изображение на насилие) и възбуждащи сексуално съдържания може да доведе до това, че двата аспекта да се свържат тясно един с друг и по-късно дори и изображения на насилие да водят до сексуално възбуждане.

„Видяното постепенно се приема в собствената стойностно-морална система и при определени условия се възприема като указания за поведение, особено когато „моделите“ изживяват положителни усещания (сексуална наслада).“ 7

Актуално изследване в областта на мозъка на Института Макс Планк по отношение на познавателните процеси 8 разглежда въпроса, доколко честотата на ползване на порнографски съдържания се отразява на мозъка. В резултат на това можа да бъде установено, че обемът на една зона от системата за възнаграждаване в мозъка е намалял с нарастване ползването на порнографски съдържания. С увеличаване на консумацията усещането за възнаграждение при разглеждане на порнографски изображения е било по-слабо, отколкото при мъже, които по-малко разглеждат такива съдържания. Предполага се, че това води до нужда от по-силни дразнители, за да се постигне едно подобно ниво на усещането за възнаграждение. 9 Освен това се дискутира, как порнографските съдържания се оценяват от младежите. От гледна точка на познавателната психология в случая може да се задействат механизми на ученето по модел, напр. под формата на приемане в социалната среда или изображения в медиите. 10

Описаните рискове, които могат да се появят с често ползване на интернет порнография, подчертават значението на повишаване на вниманието към темата, особено с оглед на младежите. Важно е децата и младежите да бъдат насочвани и подкрепяни, за да не се сблъскат твърде рано и неволно с материали, които те ще изживеят като стряскащи или даже объркващи. Днес, поради свободния достъп до такива предложения и медийната оборудваност на децата и младежите, това често е предизвикателство. Направлявам и подкрепям тук обаче означава още, заедно да се поведе разговор за порнографията и да се предаде система от стойности и норми, с които съдържанията могат да бъдат класифицирани и да може да се изгради собствена представа за сексуалността, както и за партньорството. Заедно с разясняването на възможните рискове и опасности, подрастващите могат да се научат да боравят осъзнато със сексуално ориентирани съдържания в интернет.

Източници

  • Döring N.(2009). The Internet’s Impact on Sexuality. A Critical Review of 15 Years of Research. Computers Human Behav (25): 1089-1101.
  • Freitag, T. (2012). Internet- und Computer-Sex-Sucht. Psychiatrie & Neurologie (Schweiz) (5), 28-30. Abgerufen am 15.08.2016 auf: http://www.tabea-freitag.de/fileadmin/tabea-freitag/pdf/Neurologie___Psychiatrie_11_2012_internet_und_compisucht.pdf
  • Doidge, N. (2014). Neustart im Kopf: Wie sich unser Gehirn selbst repariert. New York: Campus Verlag. 2. Auflage.
  • Meerkerk, G-J., Van Den Eijnden, R. J., Garretsen, H. F. (2006). Predicting Compulsive Internet Use: It's All about Sex! CyberPsychology & Behavior. February 2006, 9(1): 95-103. doi:10.1089/cpb.2006.9.95.
  • Hüther G (2007) Seminar am 14./15.9.2007 “Brainwash – die Macht der äußeren Bilder“.
  • Freitag, T. (2011). Auswirkungen von Pornografiekonsum. Prä & Pro, Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft Prävention und Prophylaxe, 1(13):1-20. Abgerufen am 15.08.2016 auf: http://www.rollenspielsucht.de/resources/Pornografie-RisikenundNebenwirkungen.pdf
  • Kühn, S., Gallinat, J. (2014). Brain Structure and Functional Connectivity Associated With Pornography Consumption. JAMA Psychiatry. 2014;71(7):827-834. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.93.

Обратно към началото