Към съдържанието

Сексуалност и порнография: Колко открито се е говорело по темата в миналото ми и какво е отношението ми по въпроса днес?
Тест, който дава информация и повод за размисъл

Скъпи родители, да се говори за любов, секс и порнография не винаги е лесно. Особено когато става въпрос по тези теми да се говори със собствените деца. В рамките на нашите „Консултации за родители“ ще намерите множество поводи за започване на разговор. За да можете да ги използвате още по-интензивно, би било полезно да си спомните как темите „Сексуалност и порнография“ са били третирани във Вашето минало. Говореше ли се в семейството, респ. в приятелския Ви кръг за това, респ. какво бе отношението към тези теми? Нашият тест може да внесе яснота и даде подтик към по-нататъшното боравене с тези теми в сегашното Ви семейно ежедневие.

Този тест се базира на опита на един интердисциплинарен екип.

Във Вашето семейство (напр. родители, леля, чичо, баба и дядо) говореше ли се открито за сексуалността?

Във Вашето семейство имаше ли определени теми за секса, по които не се говореше?

Можехте ли да се обръщате към Вашите родители или други роднини със собствените си въпроси относно секса (първият път, порнографски снимки и т.н.)?

Считахте ли Вашите родители/семейство за откровени по отношение на темите за секса (първият път, порнографски снимки и т.н.)?

Спомнете си: Как реагираха Вашите родители, когато сте се сблъсквали с нещо неудобно или неприятно?

В младежките Ви години родителите Ви просвещавали ли са Ви, респ. подкрепяли ли са Ви в развитието на Вашата сексуалност?

Говорехте ли с приятели/приятелки на сексуални теми (първия път, различни практики и т.н.)?

В приятелския Ви кръг засягахте ли теми за секса (първият път, различни практики и т.н.)?

През времето на Вашата младост в приятелския Ви кръг гледаха ли се порнографски снимки/филми ? Как реагирахте на това?

Обратно към началото