Към съдържанието

По въпроса за медийна защита на младите в интернет

Задачата на медийната защита на подрастващите е, да предпазва децата и юношите от вредното влияние на медиите, така че да не застрашава личностното развитие на децата и юношите. При това има различия в различните европейски страни, които са обобщени тук за Германия, Австрия, Словакия, Словения, Белгия, България и Румъния на всеки от техните национални езици.

Обратно към началото