Към съдържанието

Защита на децата при мобилните устройства

Teст на безплатните приложения за защита на децата при смартфони

Тествахме безплатни приложения за защита на деца. За целта има много добри програми, но повечето са платени. Тъй като при предхождащото анкетиране в рамките на проекта стана видно, че повечето родители не са готови да плащат за това предложение, разгледахме така наречените „безплатни“ приложения, за да проверим, дали можем да ги препоръчваме на родителите. Тук става въпрос за приложения, които се свалят в Google-Play-Store и съответно са на разположение само в оперативни системи Android. За устройства Apple с оперативна система iOS не са необходими допълнителни програми. При тях настройките за защита могат да се извършат директно от менюто чрез бутон „Настройки “.

Защита на децата при Android

 • Kids Place

  Kидс плейс е едно чудесно малко приложение, което функционира като предпазващ децата хоум скрийн (на „десктопа” на смартфона). Приложението се обслужва и настройва лесно. Първо се въвежда ПИН (главна парола), с който по-късно защитата отново се изключва и може да се излезе от приложението. След това от списък могат да се изберат приложенията, които са разрешени за детето. Всички избрани приложения се показват на индивидуалния, подходящ за детето хоум скрийн. Ако се направи опит да се стартира друго приложение или да се затвори приложението “Kids Place App“, се появява защитен екран. Действието може да се поднови след въвеждане на главната парола. След приключване на ползването родителите могат да проверят колко дълго е било използвано всяко от разрешените приложения.

  За приложението има няколко Plug-Ins (разширения). Така може да се инсталира часовник, който дава възможност да се въведат часове, през които може да се използва телефонът (Kids Place Screen Time), едно разширение за гледане на защитено видео (Kids Place Video Player), както и за сигурно разглеждане на снимки (Kids Place Picture Viewer).

  Инструкции

 • Kids Zone

  Също и Кидс зоун е защитен хоум скрийн. Също като при „Кидс плейс“ и тук първо се въвежда главна парола, с която после приложението може да бъде изключено. При Кидс зоун първо се съставят профили за децата, съответно на възрастовата група. След тази настройка и тук се избират онези приложения, които децата могат да включват свободно. Разликата спрямо „Кидс плейс“ се състои в това, че Кидс зоун дава и информация, кои вече инсталирани приложения са подходящи за деца, и кои не. Това може да е полезно за родители, които не познават много добре предварително инсталираните приложения. И при Кидс зоун могат да бъдат използвани само разрешени приложения и дори и с изключване на апарата не е възможно да се заобиколи защитата.

 • Shield my teen

  Шийлд май тийн е приложение, което предлага комплексна защита на детето, или по-точно казано - контролиране на детето. Приложението е проектирано по-скоро за родители на тийнейджъри, при които е желателен контрол на използването на мобилния телефон. Приложението се инсталира на апарата на детето (респ. на децата) и след като се извърши настройката, приложението работи на заден план и не може да бъде изключено без паролата на родителите. Така родителите могат по мобилния телефон или онлайн да проследяват всички действия на детето си в страницата на “Shield my teen”. Могат да видят какво е гледало детето им, да блокират страници от интернет, да четат SMS-съобщения, както и да проверяват с кого комуникира детето и да локализират смартфона. Ако детето иска да разгледа неразрешена страница, тя незабавно бива блокирана и родителят получава съобщение коя страница е искало да разгледа детето. Тогава родителите могат да решат дали да позволят това. Приложението е безплатно само 15 дни, след това то струва 30 евро годишно.

 • Safe Browser

  Сейф браузер е браузър, който функционира заедно с Kids Place. Той вече има вграден филтър, който блокира неподходящи за деца категории. Освен това могат да се вградят ключови думи, които също биват блокирани, а могат да бъдат блокирани и отделни страници. Safe Browser е добър за родители, които искат да проследяват движението на младежите в интернет.

Защита на децата при апарати Apple (оперативна система iOS)

Защитата на децата, респ. младежите при апарати Apple може да бъде активирана при iOS - версии 8.1.3 чрез избираеми опции в бутон „Настройки“. За целта изберете в меню опция "Общи" подменю "Ограничения" и активирайте желаните ограничения чрез четиризначен ПИН-код. Само след въвеждане на този код можете и отново да дезактивирате ограниченията. Една от особеностите на защитата при Apple е, че приложения, видео или музика могат да бъдат разрешени или пък блокирани за определени възрастови групи като 4+, 9+, 12+ oder 17+ (чрез поставяне или премахване на отметки).

Инструкции

Обратно към началото