Към съдържанието

Политика на поверителност

Много благодарим, че използвате уеб страницата ipus4family.eu! Ние отдаваме голямо значение на защитата на Вашите лични данни и искаме да Ви информираме относно начина и обхвата на събирането, обработката и използването на личните данни във връзка с ползването на тази страница.

Вашите лични данни се обработват поверително при съблюдаване на действащите наредби за поверителност на данните съгласно Федералния закон за защита на данните (BDSG) и тази Декларация за поверителност. Ние нито ще ги публикуваме, нито ще ги предоставяме на трети лица.

Обръщаме Ви внимание на това, че при прехвърлянето на данни в интернет (напр. при комуникация чрез е-mail) може да има пропуски в защитата. За съжаление непробиваемата защита на данните от достъп на трети лица не е възможна.

Публикуваните в рамките на изискванията за информация данни за контакт не могат да се използват от трети лица за изпращане на непоискани изрично информационни материали и реклама. Запазваме си правото на законови действия в случай на непоискано изпращане на рекламни информации, каквито са спамовете.

1. Събирана от нас информация

1.1. Лични данни

При влизане в уеб-страницата ipus4family.eu не се архивират Ваши лични данни.

1.2. Протоколни данни

При влизане в нашата уеб страница и при всяко извикване на някоя база данни нашият сървър събира чрез тези действия протоколни информации (напр. тип браузър, дата и час на извикването). Това не са лични данни. Следователно не ни е възможно да класифицираме събраните данни към конкретно физическо лице.

Всички тези данни оценяваме изключително само за статистически цели и откриване на неработещи линкове/ връзки/ или програмни грешки. Ние не осъществяваме предаване на трети лица. Ние не свързваме тези данни с други данни. Освен това данните се изтриват редовно в рамките на една седмица след статистическа оценка.

1.3. Бисквитки

Бисквитките /Cookies/ са малки бази данни, които посетената уеб страница разполага в компютъра на потребителя чрез браузъра, за да може да предостави на сървъра информациите на потребителя в по-късен момент.

Тази уеб страница използва два типа бисквитки:

  • Временни бисквитки: за да се опрости навигацията в уеб-страницата, се използват сешън кукис / Session-Cookies. Тези бисквитки запаметяват генериран на случаен принцип ясен идентификационен номер, така наречения Session-ID се прекратява автоматично след края на сесията.
  • Дълготрайни бисквитки: тази бисквитка се прекратява автоматично след 30 дни, но може да бъде изтрита чрез отписване.

Освен това се съхраняват настройки на потребителя, като избор на език, настройки за разпознаване на езика и разпознаване на потребителя, за да се улесни за Вас използването на уеб страницата.

Използването на бисквитки можете да изключите или целенасочено за тази уеб страница или също и генерално за всички страници, а по-точно в настройките на Вашия интернет браузър. Информация за това има на уеб страниците на съответния интернет браузър.

2. Изменения

Тази декларация за поверителност може да се променя при определени случаи. Всички изменения в Декларацията за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.

3. Валидност на немската версия

Обръщаме Ви внимание на това, че в случай на съмнение е валидна немската версия на нашата Декларация за поверителност.

4. Koнтакт

Ако имате въпроси, на които тази Декларация за поверителност не е могла да отговори, или желаете повече информация по някоя от точките, обръщайте се моля чрез е-mail към следния адрес за контакт: info@ipus4family.eu.

Последна актуализация: 28 февруари 2017

Обратно към началото