Към съдържанието

Условия за ползване

Добре дошли в ipus4family.eu, многоезична интернет страница на тема кибертормоз. Достъпът, респ. ползването на страницата се осъществява при условие, че Вие („потребителят“) сте прочели, разбрали и приели следните условия за ползване. Затова моля внимателно прочетете следващия текст.

1. Поверителност

Предоставящият интернет страницата осъзнава, че поверителността на личните данни е много важна. Затова интернет страницата се придържа стриктно към правилата на законите за защита на данните. Детайли, свързани с обработката на данните на потребителя, са регламентирани в Декларация за поверителност.

2. Задължения на потребителя

 1. Интернет страницата може да се използва само за законно позволени цели.
 2. На потребителя са забранени следните действия:
  • блокирането на функциите на интернет страницата, презаписването върху налични текстове, модифициране или копиране на съдържанието, на програмния код и/или на данните на интернет страницата, както и автоматизираното извличане на съдържания, доколкото това не се изисква за правилното използване на услугите на интернет страницата;

3. Изменения на дейностите

Освен това доставчикът има право да допълва, изменя или коригира предлаганите съдържания, услуги и дейности по всяко време по собствена преценка без предварително оповестяване.

4. Авторско право

Всички съдържания на тази интернет страница, най-вече текстове, снимки и графики, са защитени с авторски права. Доколкото изрично не е посочено друго, авторските права са на ipus4family.eu и са лицензирани съгласно Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International. Те могат да бъдат използвани в рамките на лицензионните условия.

5. Отговорност

 1. Интернет страницата е създадена изключително старателно и съдържанията са проверени. Въпреки това за изчерпателността на предложеното, за грешки от смислов или технически характер, както и за актуалността не може да бъде поета отговорност. Доколкото предложените в тези страници съдържания включват законови наредби, препоръки и информация, при несъответствия е валидна единствено актуалната официална версия, която е обнародвана в предназначения за това официален вестник. Всякакви правни съвети, препоръки или информация са необвързващи; не се осъществява правна консултация.
 2. За евентуални щети, които възникнат вследствие на използването на предложените сведения и информация, не се носи отговорност. За всякакви щети, които бъдат причинени от компютърни вируси при извикване или сваляне на данни или при инсталирането или използването на софтуер, също не се носи отговорност.
 3. Въпреки старателния контрол на съдържанията, доставчикът на интернет страницата не носи отговорност за съдържанията от външни линкове. За съдържанието на свързаните сайтове носи отговорност единствено техният оператор.

6. Заключителни разпоредби

 1. Тези условия за ползване и всякакви спорове във връзка с тези условия за ползване се уреждат от законите на Федерална Република Германия.
 2. За правно обвързващ текст се счита немската версия на тези условия за ползване.
 3. Доставчикът на интернет страницата си запазва правото да изменя условията за ползване по всяко време и без посочване на основания. Най-актуалната версия винаги се предоставя на разположение в https://ipus4family.eu/bg/terms. Няма изрично упоменаване на промяната в условията за ползване, а е отговорност на потребителя да изтегли и разгледа актуалните в момента условия за ползване. Продължавайки да използва интернет страницата след изменение в условията за ползване, потребителят заявява своето съгласие с измененията.
 4. Доставчикът има право, след съобщаване чрез и-мейл, в рамките на 4 седмици да прехвърли правата и задълженията си по това споразумение за ползване на трето лице.
 5. Информация за осъществяване на контакт с доставчика или администраторите на интернет страницата се намира в страницата за контакт.

Последна актуализация: 28 февруари 2017

Обратно към началото