Naar de inhoud

Over ons

Het internet vormt op een relevante manier het dagelijks leven van opgroeiende kinderen. Naast een veelvoud aan mogelijkheden en kansen, die de nieuwe media bieden, verbergen ze ook risico's en gevaren. Eén van die gevaren is de internetpornografie. Seksuele begrippen zijn het meest opgevraagd bij alle zoekmachines. Onze kinderen ervaren een bijna onbeperkte beschikbaarheid en praktiseren aldus onopvallend en onbeschermd materiaal. Wereldwijd zijn er reeds een 200.000 pagina's die pornografisch materiaal aanbieden.

Daarbij komen ook nog het filmen en/of fotograferen van eigen seksuele handelingen en het verspreiden ervan. Dit wordt sexting genoemd. Hierbij is het belangrijk om jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. Beschermingsfilters volstaan hier niet en barrières om de toegang te verhinderen kunnen met één muisklik omzeild worden.

Deze bewustmaking staat voorop bij de vorming van de ouders, zonder alternatieven of compromissen. Ouders zijn dan ook de directe doelgroep voor ‘IPUS’. Zij vormen een emotioneel trainingskamp en leren er voortdurend te kiezen tussen constructieve controle en aanmoediging in het streven naar zelfstandigheid. Voor kinderen zijn sexting en pornografie met schaamte beladen thema's en om die reden ook moeilijk bespreekbaar met ouders. Daarbij komt nog dat pornografie voor ouders een taboethema is.

Dit taboethema willen we met een consortium van zeven Europese landen uit DE, RO, BE, SK, AT, BG en SL doorbreken en aan families de mogelijkheid bieden om over dit ‘pijnlijke thema’ te kunnen spreken. Wij pakken deze vormingsopdracht aan met een dubbele strategie, die enerzijds bemiddelt om kwalitatieve instrumentele bekwaamheden op te bouwen en anderzijds vooral helpt kritisch doordacht om te gaan met mensen. Het is onze duidelijke doelstelling om beide met elkaar te verbinden en te integreren in de sociale context van de seksuele opvoeding in familieverband. Wij verwachten bij de uitvoering volgende resultaten:

  1. Een interactief leerplatform in minstens acht talen
  2. Preventie/kennisbemiddeling bij het omgaan met digitale media via online leereenheden
  3. Een leermodule over interventie en vroegtijdige erkenning via een leidraad tot gepaste gespreksvoering.

Door het uitwerken van ‘IPuS 2015’ geven wij actief vorm aan het Europese profiel ‘Vorming tot mediabekwaamheid’ door interpersoonlijke, interculturele en sociale competenties. De gemeenschappelijke uitdaging om de mediacompetenties van ouders te versterken weekt traditionele en traditionele gevestigde opvoedingsmethoden los en maakt plaats voor een intelligent en een duurzaam leren.

Projectcoördinator

Stiftung- Medien und Onlinesucht, Duitsland, www.stiftung-medienundonlinesucht.de

Partners

Terug naar boven