Naar de inhoud

Seksualiteit en Pornografie: Hoe openlijk werd er hierover in mijn jeugd gesproken? Hoe sta ikzelf tegenover deze thema’s?
Een test die toelichting geeft en je aanzet tot nadenken.

Beste ouders, Het is niet altijd gemakkelijk om over liefde en seksualiteit te praten. Zeker niet als je deze thema’s met je eigen kinderen moet bespreken. In ons ‘spreekuurtje voor ouders’ vinden jullie hiervoor een veelvoud aan voorstellen. Om deze suggesties nog intensiever te kunnen gebruiken, kan het een hulp zijn om eens te bekijken hoe, in je eigen verleden, werd omgegaan met thema’s als ‘seksualiteit en pornografie’. Werd er vroeger in je familie of in je vrienden- of bekendenkring daarover openlijk gesproken? Onze test kan hierbij toelichting geven en een stimulans zijn voor de verdere omgang met deze thema’s in het dagelijks leven met uw familie.

Deze test berust op de ervaringen van een interdisciplinair team.

Werd er in uw familie (ouders, tante, oom, grootouders, enz.) open over seksualiteit gepraat?

Werd er vroeger in je familie nooit over bepaalde seksueel getinte onderwerpen gesproken?

Kon je met je eigen seksuele thema’s (eerste keer, pornografische beelden enz..) bij je ouders of bij andere familieleden terecht?

Heb je je ouders/familie ervaren als open in verband met seksuele thema’s (de eerste keer, pornografische beelden enz..)?

Denk eens terug aan vroeger: hoe gingen je ouders er mee om als er iets voor jou pijnlijk en onaangenaam was?

Hebben je ouders je in je jeugd uitleg gegeven en je ook begeleid in de ontwikkeling van je seksualiteit?

Heb je vroeger met vriend(inn)en over seksuele thema’s ‘(eerste keer, verschillende standjes, enz.) gepraat?

Werden seksuele thema’s (eerste keer, verschillende standjes enz.) in de vriendenkring besproken?

Werden er tijdens je jeugd in je vriendenkring pornografische beelden/video’s bekeken? Hoe heb je daarop gereageerd?

Terug naar boven