Naar de inhoud

Gegevensbescherming

Van harte dank voor het gebruiken van deze website! We hechten veel belang aan de bescherming van je persoonlijke gegevens en we zouden je graag informeren over aard en omvang van het opvragen, bewerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die samengaan met het gebruik van deze website.

Je persoonlijke gegevens worden, rekening houdend met de geldende Belgische databeschermingsreglementeringen, vertrouwelijk behandeld. Ze worden door ons noch openbaar gemaakt noch aan derden doorgegeven.

We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat elke vermelding van gegevens op het internet (Bv.in de communicatie per e-mail) kan worden geconfronteerd met veiligheidshiaten. Een totale risicoloze beveiliging van je data tegen toegang door derden is jammer genoeg niet mogelijk.

Contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke auteurs- en uitgavereglementeringen mogen niet worden gebruikt door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie en reclame. Wij behouden ons het recht om juridische actie te ondernemen in geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals bijv. ook via spam mails

1. Door ons verzamelde informatie

1.1. Persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt, dan slaan we uw persoonsgegevens niet op

1.2. Registratiegegevens

Bij elk bezoek aan onze website en bij elke raadpleging van een bestand slaat de webserver bepaalde informatie op over je webgedrag (bv. welke browser gebruikte je, datum en tijdstip van je bezoek). Het betreft hier geen persoonsgegevens. Het is aldus niet mogelijk om de opgeslagen gegevens te verbinden met een bepaalde natuurlijke persoon.

Al deze verklaringen zullen door ons uitsluitend gebruikt en geanalyseerd worden voor statistische doeleinden en voor het erkennen van foutieve links of programmafouten. Doorgeven aan derden gebeurt niet, evenmin als het verbinden van deze gegevens met andere. Alle gegevens worden regelmatig na statistische analyse ervan binnen een week gewist.

1.3. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de browser de bezochte websites op de harde schijf van de computer van de gebruiker opslaan zodat de server op een later tijdstip kan blijven beschikken over de gegevens van de gebruiker. Zijn gegevens komen aldus in de database van de website.

Deze website gebruikt twee soorten cookies

  • Tijdelijke cookies: om de navigatie op de website te vergemakkelijken worden de zgn. sessie-cookies gebruikt. Deze cookies kennen bij toeval een eenduidig identificatienummer toe, een zogenaamde sessie-identificatie, die automatisch verdwijnt als je het bezoek aan die website en aan de browser afsluit.
  • Langdurige cookies: dergelijke cookies vervallen automatisch na 30 dagen, maar kunnen ook vroeger via afmelden gewist worden.

Daarenboven worden gebruikersinstellingen als taalkeuze, spraakerkenning en gebruikserkenning opgeslagen en bewaard om jou het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Het gebruik van cookies kun je ofwel doelgericht voor deze website maar ook algemeen voor alle websites uitschakelen en dat gebeurt via de instellingen van je internetbrowser. Informatie daarover vind je op de websites van de respectieve internetbrowsers.

2. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan soms veranderen. Alle wijzigingen ervan zullen op deze site gepubliceerd worden.

3. Geldigheid van de Duitse versie

Wij wijzen erop dat, in geval van twijfel, de Duitstalige versie van onze privacyverklaring geldig is.

4. Contact

Als je vragen hebt die niet beantwoord werden in deze privacyverklaring of als je over bepaalde punten meer informatie wenst, stuur dan a.u.b. een e-mail naar het volgende contactadres: (1)

Pas bijgewerkt:

Terug naar boven