Späť na obsah

O nás

Internet významne ovplyvňuje každodenný život dospievajúcich. Popri výhodách a príležitostiach však nové technológie skrývajú aj riziká a nebezpečenstvá. Jedným z týchto rizík je aj internetová pornografia. Kľúčové slová súvisiace so sexualitou patria k najčastejšie zadávaným snáď vo všetkých vyhľadávačoch. Naše deti tak majú prakticky neobmedzený prístup k státisícom webových stránok, ktoré ponúkajú pornografický obsah.

Popri tom sa rozmáha nahrávanie či fotografovanie samého seba v intímnych situáciách a následné šírenie týchto záberov pomocou internetu. Vzájomné posielanie intímnych záberov, či už cez internet, alebo mobilný telefón, nazývame sexting. V tomto smere treba mladých viesť k zodpovednosti za vlastné správanie. Filtre nežiaduceho obsahu v počítači nestačia a prekážky v prístupe možno odstrániť jediným kliknutím.

Zodpovednému správaniu sa deti učia predovšetkým v rodine. Rodičia, ktorí by mali konať nekompromisne, tak predstavujú primárnu cieľovú skupinu projektu. Prirodzene, deti sa väčšinou o sexualite hanbia rozprávať, dokonca aj so svojimi rodičmi. Pre rodičov zasa pornografia býva tabuizovanou témou.

Práve toto tabu sa snažili prelomiť organizácie zo siedmich európskych štátov (Nemecko, Rumunsko, Belgicko, Slovensko, Rakúsko, Bulharsko a Slovinsko) v projekte IpuS. Spoločne rodičom sprostredkúvajú rady, ako na túto trápnu, háklivú tému hovoriť s deťmi, keď sa na internete nechtiac dostanú k pornografickému obsahu. Projekt využíva dvojitú stratégiu, kedy na jednej strane sprostredkúva vedomosti, na druhej strane využíva kritický prístup. Cieľom je oba tieto prístupy spojiť a aplikovať v sociálnom kontexte sexuálnej výchovy v rodine. Výsledkom projektu je:

  1. interaktívna webová stránka v minimálne 8 jazykoch
  2. učebné materiály zamerané na prevenciu, ktoré učia zodpovednému zaobchádzaniu s internetovými technológiami
  3. učebné materiály obsahujúce rady, ako s deťmi vhodne komunikovať, ako rozpoznať problém a správne reagovať

Projekt „IPuS“ aktívne prispieva k téme aktuálnej naprieč celou Európskou úniou: mediálne vzdelávanie prostredníctvom posilňovania interpersonálnych, medzikultúrnych a sociálnych kompetencií. Spoločná požiadavka posilňovania digitálnych kompetencií u rodičov narúša tradičné metódy výchovy a vytvára priestor pre efektívne celoživotné vzdelávanie.

Koordinátor projektu

Stiftung- Medien und Onlinesucht, Nemecko, www.stiftung-medienundonlinesucht.de

Partneri

Zhrnutie analýzy potrieb

Nahor