Späť na obsah

Internetová pornografia – vo svete dnešnej mládeže žiadne tabu

Rodičia si často kladú otázku, odkedy u ich dieťaťa vzniká táto "zvedavosť" po sexuálnom/pornografickom obsahu a od akého veku by mali byť obzvlášť pozorní. Na to nemôžeme dať jednoznačnú odpoveď, nakoľko každé dieťa sa vyvíja vlastným tempom a okrem toho tu hrá významnú rolu aj rodinné a sociálne prostredie. Pre vás ani nie je dôležité vedieť, od akého momentu by vaše dieťa mohlo začať pozerať takéto veci. Oveľa dôležitejšie je, aby ste ako dôverná osoba boli pre vaše dieťa otvorení a nevyhýbali sa ani tejto citlivej téme, ale aby ste sa naopak s dieťaťom porozprávali.

Že dospievajúci prídu do kontaktu so sexuálnym a/alebo pornografickým obsahom, je normálne a je to súčasťou ich vývoja. Zaoberanie sa vlastnou, ako aj cudzou sexualitou a využívanie internetu na tento účel dnes patrí k dospievaniu. Na internete môže človek uspokojiť svoje túžby alebo vlastnú zvedavosť, nájsť orientáciu alebo aj zbierať prvé skúsenosti ("ako to vlastne chodí?").

Kontakt so sexuálnym obsahom či pornografiou na internete nemusí nutne viesť k scestným sexuálnym predstavám o tom, čo znamená byť dievča, príp. chlapec. Dôležitá je tu úloha dospelých, predovšetkým rodičov. Aby ste mohli byť vašim deťom oporou pri spracovaní a zaradení mediálneho obsahu, prinášame vám nižšie stručné informácie:

 • Načo používajú mladí internet?
 • Akú úlohu hrá osveta v sexuálnej oblasti na internete?
 • A aký postoj k téme pornografia majú dievčatá, príp. chlapci?

Mladí a internet

Mladí používajú internet najmä:

 • ako zdroj informácií
  kvôli domácim úlohám a otázkam, ktoré ich zaujímajú, o.i. kvôli sexualite
 • ako komunikačný prostriedok
  hlavne cez online komunity a rýchle správy (IM)
 • na zábavné účely
  počúvanie hudby, pozeranie filmov, hranie počítačových hier
 • na sexuálnu socializáciu
  skúsenosti s flirtovaním a pornografiou

Zdroj: Jugendsexualität im Internetzeitalter

Sexuálne vzdelávanie na internete

Dievčatá a chlapci používajú v mladosti s ohľadom na sexuálny obsah takto:

 • pri hľadaní informácií o sexualite
  Najmä pri prvých skúsenostiach so sexualitou a vzťahmi stúpa záujem a potreba informácií. Témy, ktoré hľadajú:
  • sexuálne praktiky (polohy, orálny a análny sex)
  • nové, dovtedy neznáme pojmy (napr. fetiš, "blow job")
  • možnosti, ako sa chrániť (hlavne dievčatá)
  • HIV, AIDS, pohlavné choroby (hlavne chlapci)
  • príznaky tehotenstva (v krízovej situácii)
  • sexuálne hračky
  • sexualita vo všeobecnosti (sexuálny vývoj, menštruácia atď.)
  • iné pohlavie (uspokojenie zvedavosti)
  • zážitky z "prvýkrát"
 • V tejto súvislosti musíme spomenúť aj takzvaný sexting.

  Čo je sexting? Slovo sexting vzniklo zo slov sex a texting. Označuje posielanie alebo vymieňanie vlastných intímnych/erotických fotografí či videí cez internet (počítač, smartfón...), spolu s komentármi. Mladí na svoje akcie radi využívajú služby "WhatsApp" alebo "Snapchat".

  Cieľom je získať spätnú väzbu od druhých o vlastnom tele, výzore, príp. objaviť vlastnú sexualitu.

  Nezriedka však mladí nemyslia na následky a tento krok obanujú. Čo sprvu považovali napr. za dôkaz lásky pre partnera, sa môže po rozchode použiť ako "nebezpečná zbraň". Nakoľko v aktuálnych štúdiách sa k sextingu priznávali viac dievčatá ako chlapci, sú dievčatá aj viac postihované nepríjemnými následkami tejto "akcie" (ako je napr. kyberšikana, prekračovanie hraníc hanblivosti atď.).

  K najčastejším dôvodom, prečo sa mladí nechajú strhnúť k takýmto fotografiám, patrí popri posielaní erotických fotografií a videí na dôkaz lásky aj flirtovanie, túžba "vyskúšať si to online" (napr. na čete) alebo "skúška odvahy" medzi priateľmi.

  Zdroj: klicksafe.de, 2017

  na flirtovanie, četovanie, randenie, hľadanie partnera a sexuálnych kontaktov
  Internet ako nový priestor pre získavanie skúseností ponúka veľa možností erotického kontaktu. Najčastejším variantom býva online flirtovanie, ktoré slúži zo začiatku na experimentovanie, neskôr na hľadanie partnera. Aby mladí zistili, či sa k sebe hodia a či tento pocit aj naďalej trvá, používajú rôzne komunikačné prostriedky. Iba zriedka z týchto online kontaktov vznikajú skutočné známosti, a ešte zriedkavejšie sa z nich vyvinú nezáväzné sexuálne kontakty ("na jednu noc").
  Z pohľadu mladých internet ponúka:
  • vstup do sveta erotických kontaktov
  • skúšobný priestor pre prvé skúsenosti s pravidlami flirtovania
  • určenie svojej pozície a pozície iných pri hľadaní partnera
  • otestovanie vlastnej atraktivity a sebarealizácie, a to bez nepríjemných nákladov či následkov
 • na prístup k pornografii
  "Porno je normálne a súčasťou každodenného používania médií."
  Dostať sa k pornografickému obsahu nebolo ešte nikdy také jednoduché a lacné ako v dnešnej dobe.

Zdroj: Jugendsexualität im Internetzeitalter

Zdroje

Nahor