Späť na obsah

Ako správne viesť rozhovor

Milí rodičia, vzťah sa začína porozumením. Porozumenie si vyžaduje schopnosť vcítiť sa do dieťaťa. A takáto empatia si opäť vyžaduje chápanie, ako vhodne hovoriť o používaní pornografického obsahu.

V tejto časti by sme vás chceli podporiť v chápaní procesov, ktoré so sebou prináša prezeranie a používanie pornografického materiálu.

Čo je to vlastne pornografia?

Pojem pornografia je odvodený z dvoch gréckych slov "pórnē" (prostitútka) und "gráphein" (písať). Pornografia existuje už dlho: maľby na stenách a drasticky obscénne zobrazenia boli objavené už pri vykopávkach v Pompejach. Aké rozdielne sú formy pornografie, také rozdielne sú aj názory a definície. Vo všeobecnosti možno povedať, že ako pornografiu označujeme zobrazenia explicitne sexuálneho obsahu, ktoré sa považujú za zahanbujúco-obscénne a smerujúce k sexuálnemu vzrušeniu a uspokojeniu.

Má pornografia význam pre vývoj dospievajúcich detí

Pre mladých má v súvislosti s pornografiou najväčší význam internet. Tam nájdu – často nechcene – na pár klikov obsah, ktorý možno použiť podľa pohlavia a obsahu na sexuálne vzrušenie, zábavu či ako predlohu k masturbácii. Nikdy predtým nebolo ľahšie mať vždy a všade poruke pornografický materiál.

Celosvetovo existuje už 400 miliónov takýchto webových stránok. Tieto možnosti môžu viesť k tomu, že mladí dnes veľmi skoro spoznávajú a aj skúšajú orálne praktiky a rôzne polohy. Vaše dospievajúce deti sú tak konfrontované so sexualizovanými fotografiami a komunikáciou, ktoré nezodpovedajú stupňu ich telesného a duševného vývoja. Veľa z nich chce napodobňovať telesné vzory, ktoré vidia. Môže u nich vzniknúť túžba po vlastnej dokonalosti, podľa typu osobnosti, skúseností z detstva, ako aj zo štýlu, akým bolo dieťa vychovávané.

Puberta

V začínajúcej puberte dieťa hľadá vlastnú identitu, a tým aj svoje miesto v spoločnosti. Začína sa odpútavať od rodičovského domu a čoraz viac si buduje vlastné sociálne vzťahy. Dôležitú rolu tu hrá aj sexualita. Nahé telo a vlastnú sexualitu vnímajú ako súkromnú vec, ktorú treba chrániť pred pohľadom ostatných. V puberte zažívajú dospievajúci telesné a duševné zmeny. Zvyšuje sa produkcia pohlavných hormónov a pomáhajú telu vyvíjať pohlavné orgány.

Pre dievčatá to znamená:

 • začiatok cca v 10.-12. roku života
 • rastú prsia
 • zväčšuje sa pošva s klitorisom a pyskami ohanbia
 • rastie ochlpenie v podpazuší a v okolí pošvy
 • začína sa menštruačný vyklus

Pre chlapcov to znamená:

 • začiatok cca v 11.-13. roku života
 • mutácia hlasu
 • zväčšuje sa pohlavný úd
 • rastú semenníky
 • rastie ochlpenie v podpazuší, na hrudi, na miešku
 • ejakulácia
 • stáva sa plodným

Mozog sa učí

Tento telesný vývoj zmení veľa vecí v hlavách mladých chlapcov a dievčat. Psychiater Jay Giedd z inštitútu National Institute of Mental Health v Marylande (USA) vyšetril magnetickou rezonanciou mozog tisícov detí a tínedžerov. Narazil pri tom na jedno miesto, kde boli stále budované nové a strhávané staré konštrukcie. Pod vplyvom kypiacej produkcie pohlavných hormónov sa v puberte spúšťa v mozgu vlna rastu. Tá sa začína masívnou produkciou nových nervových buniek v prednom mozgu a u dievčat dosahuje vrchol v jedenástich rokoch, u chlapcov v dvanástich rokoch.

Aj nemecký profesor Gerald Hüther, neurobiológ na psychiatrickej klinike na univerzite v Göttingene vysvetľuje, že "pred pubertou a počas nej sa v mozgu pod vplyvom produkcie pohlavných hormónov odohrávajú významné štrukturálne zmeny". To znamená: Nervové bunky vytvárajú v tomto čase viac nových spojení (zosieťovanie). Spojenia, ktoré sa aktivizujú často, ostávajú zachované alebo sa dokonca ešte posilnia. Spojenia, ktoré sa nepoužívajú takmer alebo vôbec, zakrpatejú alebo miznú. Mozog sa tak učí v závislosti od toho, ktoré informácie používame.

Gerald Hüther hovorí: "Z pôvodne úzkych chodníčkov (spojených neurálnych dráh) sa v závislosti od frekvencie, trvania a intenzity používania stávajú neurálne vyšliapané chodníky, cesty, diaľnice, t.j. nakoniec pevné štruktúry, vychodené spôsoby myslenia, zvyky, vnútorné obrazy, ktoré sa používajú stále častejšie, čím sa posilňujú."

Podľa G. Hüthera sa najintenzívnejšie učíme vtedy, keď:

 • je niečo spojené s emóciami
 • sa nachádzame v zraniteľných fázach vývoja
 • ide o prvú skúsenosť tohto druhu

Pornografia teda pôsobí obzvlášť silno vtedy, keď:

 • je spojená so silnými pocitmi ako vzrušenie, orgazmus
 • ju vnímame v detstve a puberte
 • nemáme žiadne predchádzajúce sexuálne skúsenosti

Expertka Tabea Freitag to zhnula nasledovne: Z hľadiska psychológie učenia je to alarmujúce, keď táto skorá konfrontácia nastane – ako bolo vysvetlené vyššie – v čase, kedy sa vytvára štruktúra sexuálnych preferencií, posilňuje sa okolo puberty a je spojená so sexuálnym vzrušením. Navyše sú dospievajúci v pubertálnej fáze neistoty silno ovplyvniteľní. 1

V čase tejto prestavby, milí rodičia, sa vaše dospievajúce deti zamilúvajú, v čase, v ktorej sa snažia odhaliť svoje sexuálne želania a preferencie. Zraniteľnosť stúpa. Francúzska psychoanalytička Francoise Dolto označuje tento čas vývoja ako syndróm morského raka:

"Keď morský rak mení pancier, najskôr stráca svoj starý pancier a kým mu narastie nový, ostáva úplne bezbranný."

Prvá láska

Vaše dospievajúce deti sa zamilúvajú, držia sa s priateľom/priateľkou za ruky, trávia spolu veľa času a bozkávajú sa. Majú pocit, že patria spolu. Túto prvú nežnú lásku väčšinou prežívajú veľmi romanticky. Väčšinou trvá týždne alebo mesiace, kým spolu začnú tráviť intímne chvíle. Často tu hrá rolu vplyv médií.

Prečo?

Nachádzajú sa v nestabilnej fáze života (pozri odsek Mozog sa učí), ktorá ich najskôr zneistí. Telesné zmeny, chýbajúce sebavedomie, stúpajúci tlak spoločenských noriem (čo je zakázané?) a kolísajúce pochybnosti o sebe vedú k tomu, že najmä dievčatá túžia po uznaní od rovesníkov. Chcú už mať za sebou svoje prvýkrát a rozprávať sa o tom. Naopak chlapci chcú konečne prežiť skúsenosť, ktorá z chlapca urobí muža. Zvedavosť vyskúšať veci z pornografie je veľká. Pokiaľ toto správanie ostáva nereflektované a pretrváva, môže sa stať, že sa táto potreba uspokojenia dostane do popredia. Nastáva proces privykania si. Rovnakú reakciu je možné dosiahnuť už len zvýšenou stimuláciou. Vaše deti sa odnaučia, čo je láska, a to v čase, keď sa ešte len začínajú učiť, čo vlastne láska je.

V tejto nestabilnej fáze vývoja potrebujú vaše deti ochranu, osvetu, oporu a dialóg. Rodina tu poskytuje nielen emocionálnu ochranu, ale aj vynikajúce možnosti rozvíjať sa. Vývoj teraz neprebieha v zóne komfortu, ale v zóne výzvy, a to v obmemedzenom rozsahu.

Ochrániť vlastné hranice a hranice svojich detí a ostať pritom v rovnováhe medzi pootrebou kontrolovania a povzbudzovaním k samostatnosti je skutočne náročná úloha!

Rodina ako emočný tréningový tábor

Vy ako rodičia ste pre svoje dospievajúce deti nenahraditeľní a vo výchove ste im emocionálnou oporou. Rodičia sa často tvária, že nepočujú, alebo nereagujú, keď ich deti používajú bez rozmyslu sexuálny jazyk. Empatické zapojenie sa a rozhovor vás ako rodičov posilní a senzibilizuje aj vaše dospievajúce deti. To potvrdzujú aj experti, ktorých výpovede by sme vám radi priblížili.

"Mladí ľudia si cenia, keď sa môžu porozprávať s niekým, kto nereaguje prehnane šokovanie, nemoralizuje, ale sa naopak o nich skutočne zaujíma a vyjadrí aj vlastný postoj."

Som toho názoru, že nič nemožno zakázať. Zákaz robí celú vec ešte príťažlivejšou. Oveľa dôležitejšie je, že mladí získajú schopnosť primerane s týmito vecami zaobchádzať, premýšľať o nich. Rodičia by mali mať svoj názor, ujasniť si sami svoj postoj a o ten sa podeliť s dospievajúcimi.

"Treba dbať na to, aby sa dospievajúci mohli v prípade potreby dôverne obrátiť na niekoho dospelého, kto má príslušné vedomosti a otvorene im zodpovie všetky otázky k pornografii."

Empaticky sa zapojiť znamená prejaviť najskôr porozumenie a spravidla si vyžaduje uvedomiť si vlastné sexuálne skúsenosti. To si zasa vyžaduje porozumieť vnímaniu vlastného sexuálneho konceptu. Keď sa s touto témou sami nevyrovnáme, bude ťažké vštepiť vlastné predstavy o sexualite a sexuálnej morálke deťom.

Tu nájdete test, ktorý vám prezradí veľa o vás samotných

10 pravidiel x 10 otázok x 10 odpovedí

To, ako začať rozhovor, sa dá natrénovať. V prvom rade ide o rešpektovanie pocitov a potrieb. Univerzálny recept neexistuje. Existuje však nasledovné:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
Nahor