Späť na obsah

Sexualita a pornografia: Nakoľko otvorene sa kedysi v mojom okolí o tom rozprávalo a aký postoj mám k týmto témam dnes?
Test, ktorý vám túto otázku zodpovie a podnieti vás k zamysleniu

Milí rodičia, rozprávať o láske, sexualite a pornografii nie je vždy ľahké. Najmä keď máme zaviesť na tieto témy reč s vlastnými deťmi. V našej "konzultácii pre rodičov" nájdete množstvo podnetov. Aby ste ich využili čo najlepšie, môže byť užitočné pozrieť sa do vlastnej minulosti. Aký postoj ste mali vy a vaše najbližšie okolie k téme "sexualita a pornografia." Rozprávalo sa o tom u vás v rodine ae medzi priateľmi otvorene alebo to bolo tabu? V našom teste nájdete odpoveď a aj podnety pre váš rodinný život.

Tento test bol vytvorený na základe skúseností interdisciplinárneho tímu.

Rozprávalo sa u vás v rodine (rodičia, teta, strýko, starí rodičia...) o sexualite otvorene?

Boli vtedy určité témy ohľadom sexuality, o ktorých sa vo vašej rodine nerozprávalo?

Mohli ste sa ohľadom vlastných sexuálnych skúseností (napr. prvýkrát, pornografické fotografie atď.) obrátiť na rodičov alebo iných príbuzných?

Boli vaši rodičia/rodina otvorení ohľadom sexuálnych tém (prvýkrát, pornografické fotografie atď.)?

Rozpamätajte sa: ako sa vaši rodičia zachovali, keď vám bolo niečo trápne alebo nepríjemné?

Poučili vás rodičia v mladosti o sexualite, príp. vám vysvetľovali veci, ktorým ste pri rozvíjaní svojej sexuality nerozumeli?

Rozprávali ste sa kedysi s priateľmi/priateľkami o sexualite (prvýkrát, rôzne praktiky atď.)?

Rozprávalo sa medzi vašimi priateľmi o sexuálnych témach (prvýkrát, rôzne praktiky atď.)?

Pozerali vaši priatelia pornografické fotografie/videá? Ako ste vtedy reagovali?

Nahor