Späť na obsah

O ochrane detí a mládeže vo virtuálnom svete

Európske štáty sa usilujú chrániť deti a dospievajúcich pred škodlivými vplyvmi médií, aby neprišlo k ohrozeniu ich osobnostného vývoja. Nakoľko sú však medzi jednotlivými európskymi krajinami v tomto značné rozdiely, uvádzame zhrnutie tých najdôležitejších faktov zvlášť pre Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Belgicko, Bulharsko a Rumunsko.

Nahor