K vsebini

O nas

Dandanes internet že močno kroji vsakdan odraščajočih otrok. Poleg številnih priložnosti, ki jih nudijo novi mediji, pa s seboj prinašajo tudi nevarnosti. Med nevarnostmi, ki so v zadnjih letih močneje stopile v javni fokus, sta internetna pornografija in sexting. Pojmi povezani s seksualnostjo so največkrat iskani pojmi na spletu in odraščajoči otroci imajo na voljo skoraj neomejen dostop ter na ta način nevpadljivo in nezaščiteno konzumirajo vsebine. Na internetu je na voljo več kot 200.000 strani s pornografskimi vsebinami.

K temu je treba dodati še snemanje in fotografiranje lastnih spolnih dejanj in njihovo širjenje, ki se imenuje seksting. Tukaj je naloga staršev in izobraževalcev, da mlade opozorijo na njihovo lastno odgovornost. Varnostni filtri ne zadostujejo in različne ovire lahko mladi odstranijo s klikom na miško.

Pred osveščanjem mladih pa vsekakor stoji izobraževanje staršev, ki je na tem področju brez alter-nativ in kompromisov. Zato so neposredna ciljna skupina projekta starši. Potrebno pa se je zavedati, da je ta tematika za otroke zelo neprijetna in povezana s sramom. Ker je seksualnost poleg tega v mnogih družinah tabu, do pogovora med otroci in starši pogosto sploh ne pride.

Konzorcij partnerjev iz sedmih evropskih držav (Slovenije, Romunije, Bolgarije, Slovaške, Belgije, Avstrije in Nemčije) si je zadal nalogo, da odpre to delikatno temo in staršem ponudi možnosti dostopa do nje. K tej izobraževalni nalogi bomo pristopili z dvojno strategijo, ki po eni strani temelji na posredovanju praktičnih kompetenc in po drugi strani na spodbujanju kritične refleksije. Pričakujemo naslednje rezultate:

  1. Interaktivna spletna platforma v najmanj osmih jezikih
  2. Posredovanje znanj za varno uporabo digitalnih medijev s spletnimi učnimi enotami
  3. Učni moduli za intervencijo in zgodnje odkrivanje težav na podlagi smernic za pogovor

S projektom "IPuS 2015" se lotevamo pomembne evrospke teme: krepitev medijske kompetence evropskih staršev je namreč skupen izziv, ki rahlja kulturno tradicionalne vzgojne metode in ustvarja prostor za inteligentno, trajnostno učenje.

Koordinator projekta

Stiftung- Medien und Onlinesucht, Nemčija, www.stiftung-medienundonlinesucht.de

Partnerji

Nazaj na začetek strani